DOKUMENTI

VIZIJA i MISIJA Zaklade

VIZIJA
Zaklada Zajednički put vjeruje da se ostvarivanjem svrhe Zaklade:

–          može pridonijeti stvaranju društvenih uvjeta za dostojanstveno življenje starijih ljudi, ostvarivanje ljudskih prava, osiguranje neovisnosti, društvene uključenosti i aktivnog sudjelovanja u odlučivanju o vlastitom životu i životu zajednice,

–          usmjeruje pozornost mlađih generacija na svijest o starenju i potrebama starijih osoba u obitelji, susjedstvu i lokalnoj zajednici te uključuje mlade i stare u programe kojima se postiže uzajamno razumijevanje, podjela znanja i iskustava te
djelovanje u cilju postizanja obostrane dobrobiti.

–          moguće stvoriti model skrbi i usluga dostupnih što većem broju starijih osoba, uključujući u provedbu sve raspoložive resurse, posebice one u lokalnoj zajednici.

MISIJA
Zaklada Zajednički put je neprofitna organizacija predana razvoju, zagovaranju i provedbi dostojanstvenog, kvalitetnog, sigurnog i aktivnog starenja, prilagođenog potrebama i sposobnostima svake pojedine starije osobe.