Učenje međugeneracijske solidarnosti

Zaklada zajednički put provodi projekt Učenje međugeneracijske solidarnosti financiran od strane Zaklade Hrvatska za djecu.
Svrha projekta je praktično učenje djece vrijednostima međugeneracijske solidarnosti kroz razvijanje empatije i brige za starije osobe, osvještavanje stereotipa i predrasuda o starijim osobama te poticanje međugeneracijske integracije i aktivnosti.

Primarni ciljevi projekta su:

- Educirati minimalno 50 pedagoga o važnosti razvijanja i poticanja međugeneracijske solidarnosti kod djece u školskim i izvannastavnim aktivnostima te primjeni praktičnih alata u radu s djecom
- Educirati i osvijestiti minimalno 1000 djece o vrijednostima međugeneracijske solidarnosti kroz provedbene radionice u osnovnim školama.


Sekundarni cilj je doprinijeti povećanju međugeneracijske aktivnosti i međugeneracijske integracije učenika uključenih u provedbu projekta i starijih osoba u njihovom okruženju te poticanje kreativnog i stvaralačkog izražavanja uključene djece kroz pisanje literarnog uratka.

Projekt se provodi u osnovnim školama na području Grada Zagreba

Sve dodatne informacije o projektu možete dobiti pozivom na broj 091 402 2355 ili elektronskom
poštom na tina.debeljak@zajednickiput.hr.

January 22, 2020

Ostali projekti