PUBLIKACIJE

Moj plan – vodič za žene u filantropiji

Kao žene sve smo filantropistice… Zdravo društvo uključuje aktivno sudjelovanje žena kroz filantropiju i dobrovoljno dijeljenje vlastitih osobnih i financijskih resursa. Žene su oduvijek svojim djelovanjem mijenjale društvo, no danas žene nisu ograničene samo na uslužno djelovanje jer su postigle potpuno povjerenje u sposobnosti sebe kao financijskih donatorica. Forum regionalnih asocijacija donatora u SAD-u je u sklopu Nacionalne inicijative New Ventures in Philanthropy (Novi pothvati u filantropiji) objavio vodič namijenjen ženama koje se žele uključiti u filantropska davanja. Moj plan – vodič za žene u filantropiji detaljno opisuje vrste zaklada i humanitarnih organizacija u SAD-u, te donosi niz opcija koje su na raspolaganju potencijalnim donatoricama. Iako ovaj vodič ne donosi filantropske primjere iz europskog konteksta, preveli smo ga i objavili jer vjerujemo da daje odlične uvide u kojim se sve smjerovima filantropija može razvijati i donosi primjere dobre prakse koji su primjenjivi u hrvatskoj filantropskoj tradiciji i kulturi.

Vodič preuzmite klikom na link: Vodič za žene u filantropiji

23.12.2016